KITTY & ADAM, ITALY

KITTY & ADAM, ITALY

The dramatic Gulf of Naples, and a beautifully maintained 19th Century hotel provide the backdrop for this culture-rich wedding.

KA-e-067.jpg
KA-e-086.jpg
KA-e-093.jpg
KA-e-088.jpg
KA-e-101.jpg
KA-e-105.jpg
KA-e-079.jpg
KA-e-116.jpg
KA-e-109.jpg
KA-e-119.jpg
KA-e-126.jpg
KA-e-164.jpg
KA-e-151.jpg
KA-e-172.jpg
KA-e-147.jpg
KA-e-174.jpg
KITTY & ADAM
KA-e-138.jpg
BELLVUE SYRENE, ALMAFI COAST
KA-e-188.jpg
KA-e-189.jpg